Illuminacja

Żywa kultura musi ewaluować, przybierać nowe kształty, albo otwierać się na nowe technologie, tworząc nowe konteksty w których funkcjonuje. Dlatego kolejnym wyzwaniem było zaprojektowanie i stworzenie wielkiego, żywego obrazu wg kaszubskiego haftu – instalacji świetlnej RGB na ścianie 9 x 3 m dla restauracji „Złota Jesień”, Kartuzy, ul. Polna 17. Instalacja ta składa się z…